Haya Online

Haya van Someren was vanaf 1969 vier jaar lang voorzitter van de VVD. Tijdens haar voorzitterschap schonk ze veel aandacht aan training en opleiding. Zij overleed in 1980. Onze stichting werd in 1981 naar Haya van Someren vernoemd.

Al 30 jaar zet de Haya van Somerenstichting zich in als opleidings- en trainingsinstituut van de VVD. De Haya-trainers bieden (potentiële) VVD-vertegenwoordigers kennis en vaardigheden om zo als VVD'er nog beter naar buiten te kunnen treden.

De stichting bevindt zich in het Thorbeckehuis in Den Haag. Verantwoordelijk bestuurslid is Marianne Schuurmans-Wijdeven. De ‘Haya’ werkt samen met vrijwel alle VVD-geledingen. Veel cursussen worden lokaal aangeboden en de stichting biedt ook maatwerk. Veel activiteiten van de afdeling talentmanagement hebben ook raakvlakken met de activiteiten van de ‘Haya’.

 

Haya Online
Op Haya Online vertellen VVD-leden en VVD-promintenten in het kort over een bepaald onderwerp of thema. Haya Online biedt een gedegen voorbereiding voor mensen die trainingen gaan volgen en vormt een gedegen naslagwerk voor mensen die trainingen al hebben gevolgd.